Vera Hogewoning, FreeVoice Antwoordservice

Telefonische antwoordservice op maat
Zoals bij veel startende ondernemingen was ook bij FreeVoice Antwoordservice de administratie ondergebracht in Excel. Dat werd echter al bij de 10de klant een onevenredig tijdrovende last. FileMaker ontwikkelaar Gerard van der Wolf bood aan speciaal voor het klantcontactcentrum een maatwerk workflow toepassing te bouwen.

Steeds nieuwe functionaliteiten
De basis werd een systeem waarin voor iedere klant ruimte was voor een eigen belscript. Verder werden de gesprek notities automatisch naar de aangewezen contactpersoon verstuurd. Directeur Vera Hogewoning: ‘We werken nog steeds met deze eerste versie. Het doorontwikkelen is wel een doorlopend proces. Samen met Gerard bedenken we steeds meer functionaliteit die de dienstverlening op een nog hoger niveau brengen en het werk nog makkelijker maken.’ We maken steeds minder fouten.

Benutten mogelijkheden FileMaker
Bij FreeVoice Antwoordservice ligt het serviceniveau vanaf het begin al heel hoog. Bellers krijgen het gevoel dat ze daadwerkelijk met het bedrijf in kwestie bellen en niet met een klantcontactcentrum. Dat kan vooral door de mogelijkheden van FileMaker. Zodra er voor een klant gebeld wordt, is direct het belscript inclusief alle individuele afspraken zichtbaar, mag er doorverbonden worden naar een collega, moet er een sms verstuurd worden, mag de agenda bijgehouden worden, enz. enz.

‘Zodra mensen vastlopen in Excel, moeten ze denken of er niet veel fouten worden gemaakt’
Herkenning frequente bellers
Sinds kort rollen er automatische dagrapportages uit het systeem, die helemaal op klant niveau zijn ingericht. Vera: ‘En de nieuwste functionaliteit is de herkenning van de frequente bellers en dus vaste relaties van onze klanten. Zo kunnen we deze nog persoonlijker te woord staan en direct koppelen aan de juiste accountmanager.’

Bedrijfszeker en stabiel
En dit is nog alleen wat er aan de voorkant gebeurt. Aan de achterkant wordt alles automatisch vastgelegd, zoals het aantal gesprekken, de gesprekskosten enz. Er wordt vervolgens vanuit FileMaker gefactureerd en journaalposten geproduceerd. ‘We lopen hiermee duidelijk voorop in onze markt. Echt, zodra mensen vastlopen in Excel, moeten ze denken aan de FileMaker Ontwikkelaar. Ons systeem is bedrijfszeker en stabiel en draait zowel op Apple als op Microsoft. En wij hebben het 1­op­1 gekoppeld aan VoIP. Nou ja, Gerard dan. Want hij is dé pro­actieve FileMaker Developer die het verschil maakt.’

Wil je nog een FileMaker oplossing van een klant lezen?

Klik hier om meer te lezen